Naša dvorana za fizikalnu terapiju

Obnovljena dvorana za fizikalnu terapiju na zadovoljstvo korisnika i djelatnika.