Uređivanje dvorišta Doma

Uređivanje dvorišta Doma. Suradnja djelatnika i korisnika.