Alzheimerova demencija

Alzheimerova demencija
Predavanje za korisnike održala Barbara Sokolić, VMS
20.09.2018.