Vježba evakuacije

Uspješno provedena vježba evakuacije.

Spremni na svaku situaciju.

23.10.2018.