Sjećanje na žrtvu Vukovara

 

Vukovar kao hrabrost, herojstvo i žrtva

Vukovar kao ljudska tragedija

Vukovar kao čudo otpora i obrane

Vukovar je i danas  još uvijek nedovoljno poznata i nedovoljno puta ispričana priča

 

17.11.2018.