Predavanje

Interakcijsko predavanje na temu "OSOBNA HIGIJENA" našim korisnicima pripremio je med.teh.Darko Božić.

Za aktivno sudjelovanje podijeljene su prikladne nagrade.

20.02.2019.