Fašnik u Domu

"Denes je fašnik,veseli je dan..."
Ugodno provedeno vrijeme, ispunjeno plesom i smijehom uz posjetu fašničke grupe "Copernice" iz Lobora.

Nezaobilazan događaj... Paljenje princa Fašnika i čašćenje  krafnama.