Izližba keramike

22.03.2019.
U galeriji grada Krapine bila je predstavljena izložba keramičkih radova polaznika radionica keramike u okviru projekta "Ok! Otkrijmo kreativnost" Umjetnost i kultura 54+
Među izloženim radovima bili su i radovi rađeni u Domu za odrasle osobe Lobor-grad.