Predavanje "Palijativna skrb"

28.03.2019.
U našem Domu održano je predavanje bacc.med.techn. Barbare Sokolić na temu: " Palijativna skrb".

Predavanje bodovano od strane HKMS.