Križni put

 

Petak,29.03.2019.
Naši korisnici su čitanjem i molitvom sudjelovali na pobožnosti križnog puta u Župnoj crkvi Sv.Ane u Loboru.