Svjetski dan zdravlja 2019.

Korisnici i radnici Doma Lobor-grad obilježili su Svjetski dan zdravlja - 07.04.2019. - šetnjom u kojoj su sudjelovali i učenici SŠ Bedekovčina, te prezentacijom Barbare Sokolić, bacc.med.techn. na temu: "Univerzalna zdravstvena pokrivenost -zdravstvena zaštita za sve" s ciljem motivacije korisnika na ulaganje u vlastito zdravlje.