Međunarodni dan plesa 2019.

Fizioterapeutkinje Petra Macan i Draženka Steklar podsjetile su nas na važnost plesa i njegov pozitivan utjecaj na organizam.