Plodovi jeseni

Kada stigne jesen

zamiriše kesten

s pepela i žara

kod starog kestenjara.

25.10.2019.