Svjetski dan šećerne bolesti 2019.

14.11.2019.

Svjetski dan šećerne bolesti obilježili smo osvještavanjem o prevenciji nastanka bolesti te o podizanju kvalitete života pravilnom prehranom. Interaktivnu radionicu održala je dipl.med.sestra Antonija Miholić.