Glazbeni trenuci

25. kolovoza 2017. posjetila nas je profesorica Josipa Hopek sa svojim nadarenim učenicama.
Zvukovi harmonike i klavijatura obradovali su sve prisutne korisnike i djelatnike. Neki su i
zaplesali…