Fašnik u Domu

Stigli gosti iz Lobora- Fašnička grupa “Copernice” i KUD Lobor. Zabava uz ples i pjesmu.