Odjel pomoćno-tehničkih poslova

Osnovnu djelatnost rada Doma prati i Odjel pomoćno - tehničkih poslova koji se sastoji od dva odsjeka:

     a) Odsjek prehrane

     b) Odsjek tehničkih poslova

Poslovi koje odjel obavlja su: prehrana, tehničko održavanje zgrada, opreme i alata, čišćenje prostora unutar Doma, održavanje parkovnih površina, pranje i glačanje rublja, nabava prehrambenih proizvoda, nabavku odjeće i obuće korisnika, tehničkog materijala i ostalog što je potrebno za normalno funkcioniranje Doma.

Obim i učestalost poslova definira se u odnosu na broj korisnika, njihovo psihofizičko stanje, propisane standarde života (prehrana, higijena, odijevanje), veličinu radnih i smještajnih prostora, tehnologiju, opremu i sredstva za obavljanje poslova, opće stanje objekata i infrastrukturu.

EKONOMIJA DOMA

Dom uz svoju osnovnu djelatnost socijalne skrbi ima i razvijenu sporednu proizvodnu djelatnost u okviru ekonomije.

Na ekonomiji je organizirana poljoprivredno - povrtlarska proizvodnja te tov i klanje svinja.
Poljoprivredna proizvodnja odvija se na površini od 4,65 ha na kojima se nalaze i četiri plastenika površine 480 m2. Kroz godinu se ubere cca 45 tona uzgajanog povrća i voća kojima se zadovolji i do 70% potreba jelovnika.

Prilikom sastavljanja jelovnika posebno se vodi računa o pravovremenom uvrštavanju svježih sezonskih namirnica proizvedenih na vlastitoj ekonomiji i vrtu Doma. U sve segmente rada na ekonomiji, uz redovne zaposlenike uključen je velik broj korisnika koji je koordiniran preko radne terapije.

Jelovnik

Jelovnik studeni 2019.

Jelovnik prosinac 2019.