Uključi se - sa Smješkom!

Nositelj ovog projekta je UOKD “Smješko” sa sjedištem u Zagrebu. Cilj projekta je pridonijeti većoj socijalnoj uključenosti djece i mladih do 25 godina, te osoba starijih od 54 godine kroz razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja, te poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem Interneta. Kroz dramske igre i vježbe, koje vode akademski glumci i glumice, jača se samopouzdanje, komunikativnost i tolerancija.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 492.777,05 HRK, od toga EU sufinancira 85% iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 21.07.2022. godine – 21.07.2023. godine. Održavalo se 5 tematskih online participativnih radionica, od toga četiri za djecu i mlade i jedna za osobe sa posebnim potrebama starije od 54 godine.

Misija projekta je uključiti djecu i mlade širom Hrvatske u online dramske radionice, te dodatno kroz jednu posebnu online dramsku radionicu korisnike Doma za odrasle osobe Lobor-grad i Centra za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez Vrlika.

Cilj projekta
Kroz provedene radionice doprinosi se cilju poboljšanja pristupa kulturno- umjetničkim aktivnostima kao i razvoju kreativno – socijalnih vještina i znanja djece.
Aktivnostima do pozitivnih učinaka
U planiranju sadržaja imala se na umu činjenica da sudjelovanje osoba u umjetničkim i kulturnim aktivnostima ima dokazane brojne pozitivne učinke na fizičko i mentalno zdravlje, te da doprinosi osobnom razvoju i poboljšanju kvalitete života.
Naši korisnici aktivno su sudjelovali u 6 on- line radionica. Voditeljica radionica bila je akademska glumica Lidija Kraljić, a podršku korisnicima pružala je Nataša Klarić, prof. rehabilitator.

PROJEKT UKLJUČI SE SA SMJEŠKOM