• Sve fotografije
  • Smještaj
  • Fizikalna terapija
  • Radna terapija

Smještaj

Dvorac Lobor - grad

Unutrašnjost doma

Unutrašnjost doma

Unutrašnjost doma

Sobe

Radna terapija

Radna terapija

Unutarašnjost doma

Blagovaonica

Unutarašnjost doma

Fizikalna terapija

Smještaj

Radna terapija

Fizikalna terapija

Dvorana

Radna terapija

Unutrašnjost doma

Radna terapija

Smještaj

Kutak za odmor

Unutrašnjost doma

Dnevni boravak

Radna terapija

Slobodno vrijeme

Unutrašnjost doma

Radna terapija

Smještaj

Odjeli

Smještaj

Odjeli

Smještaj

Dvorište

Radna terapija

Radna terapija

Fizikalna terapija