Završna konferencija projekta "Podrška po mjeri korisnika"

Cilj projekta bio je povećanje kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima kroz pružanje besplatnih usluga podrške i savjetovanja te osnaživanje članova njihovih obitelji za kvalitetnu podršku u svakodnevnom funkcioniranju.

18. ožujka 2022. godine s početkom u 10.30 sati, u Domu hrvatskih branitelja, Pula održala se završna konferencija u sklopu projekta "Podrška po mjeri korisnika" financiranog iz europskog socijalnog fonda, čiji je nositelj Dom za odrasle osobe Vila Maria.

Projekt „Podrška po mjeri korisnika“ provodio se od srpnja 2020. godine na području Istarske, Krapinsko-zagorske, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.

Povećanje kvalitete života

Cilj projekta bio je povećanje kvalitete života osoba s mentalnim oštećenjima kroz pružanje besplatnih usluga podrške i savjetovanja te osnaživanje članova njihovih obitelji za kvalitetnu podršku u svakodnevnom funkcioniranju.

Na samom početku projekta razvijene su grupne i individualne aktivnosti u koje je tijekom provedbe projekta uključeno preko 70 osoba s mentalnim oštećenjima te preko 50 članova obitelji osoba s mentalnim oštećenjima. Osmišljeni program rada usmjeren je prema poboljšanju kvalitete života osoba s teškoćama mentalnog zdravlja kroz novu socijalnu uslugu koja se pruža u njihovom domu te je time napravljen iskorak prema kvalitetnijem pružanju usluga „po mjeri“.

Izložba i okrugli stol

Sudionici konferencije imali su priliku pogledati i izložbu srednjovjekovnih kostima izrađenih od strane korisnika usluge tijekom kreativnih radionica koje su održavane u prostoru Dnevnog boravka osoba s mentalnim teškoćama Susret.

Na završnoj konferenciji rezultate projekta predstavio je, u ime domaćina, Zlatko Bašlin, v.d. ravnatelja Doma za odrasle osobe Vila Maria te stručna suradnica pulskog doma Erika Todorić.

17. ožujka 2022. godine u 13 sati održao se okrugli stol na temu „Razvijanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga".

Šesta grupna aktivnost - projekt "Podrška po mjeri korisnika"

21. siječnja 2022. godine održana je šesta po redu grupna aktivnost u sklopu projekta „Podrška po mjeri korisnika“.

Stručna suradnica na projektu Nikolina Turk Beljak je kroz prezentaciju i primjere slučajeva nastojala objasniti stanje depresije, odnosno razliku između depresivnih (tužnih, bezvoljnih) dana koje ima većina osoba te depresije kao ozbiljne bolesti.

Farmakološko i psihoterapijsko liječenje depresivnog poremećaja međusobno se nadopunjuju i daju najbolje rezultate. Vrlo je važno prepoznati simptome na vrijeme te zatražiti liječničku pomoć.

Vrlo često se ne odlazi liječniku zbog osjećaja srama. Radi vlastitog zdravlja i dobrog osjećanja prevencija se može provoditi cijeli život jer življenje zdravog načina života i međuljudska komunikacija su najbolja prevencija.

Usluga organiziranog stanovanja, peta grupna aktivnost - projekt "Podrška po mjeri korisnika"

9. prosinca održana je peta po redu grupna aktivnost za korisnike i članove obitelji koji su uključeni u projekt „Podrška po mjeri korisnika“ na temu socijalne usluge organiziranog stanovanja uz podršku.

Voditeljica Odjela izvaninstitucionalne skrbi Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Nataša Klarić, prof. rehabilitator prezentirala je prisutnima uslugu organiziranog stanovanja uz podršku.
Objasnila je način funkcioniranja u stambenim jedinicama, aktivnostima koje se provode te koje su razlike tj. dobrobiti za korisnike uključenih u uslugu.

Četvrta grupna aktivnost - projekt "Podrška po mjeri korisnika"

3. prosinca 2021.godine održana je četvrta po redu radionica za korisnike (osobe s problemima mentalnog zdravlja) i članove obitelji OSI online, putem zoom platforme.

Tema susreta: Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (3.12.), definicije i prava osoba s invaliditetom. Stručni suradnik Nikolina Turk Beljak je kroz prezentaciju iznijela bitne definicije o osobama s invaliditetom u RH iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OI, Zakona o hrvatskom registru OI, vrste oštećenja s posebnim naglaskom na duševne poremećaje ( ciljana skupina osoba u ovom projektu), opća načela i prava iz UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te obveze država potpisnica.

Predstavnici UOIKZŽ iznijeli su svoja dosadašnja iskustva u radu, koja se prava i načela poštuju u RH, te izvijestili o trenutnoj situaciji u RH što se tiče rada i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Svi sudionici sudjelovali su u raspravi iznoseći svoja vlastita iskustva, kritike, razmišljanja.

Zaključak ove radionice: OI ima pravo na rad i uvjete rada kako bi mogla privređivati. Mogućnost rada i privređivanja za osobe sa invaliditetom (i njihove obitelji) je od neizmjerne važnosti, osoba se osjeća zadovoljno, vrijedno, korisno te ravnopravno u društvu.

Potrebno je kontinuirano raditi na podizanju svijesti čitave zajednice, a naročito poslodavaca kako bi OI koje su sposobne za rad omogućili adekvatna radna mjesta, odnosno kako bi bili prihvaćeni ravnopravno kao i ostalo radno sposobno stanovništvo.

Treća grupna aktivnost - projekt "Podrška po mjeri korisnika"

U petak 15. listopada 2021. godine održana je treća po redu grupna aktivnost za korisnike i članove obitelji uključenih u projekt na temu „Stigma psihičke bolesti“.

Predavanje na temu „Stigma psihičke bolesti“ održala je glavna sestra Doma za odrasle osobe Lobor-grad Antonija Miholić, dipl. medicinska sestra sa višegodišnjim iskustvom u radu sa osobama s problemima mentalnog zdravlja.

Na radionici su također mogli sudjelovati i ostali zainteresirani građani i građanke, a održana je u prostoru Gradske vijećnice Grada Zlatara.

Stigma osoba sa problemima mentalnog zdravlja predstavlja veliki problem u društvu, a o kojem se premalo govori. Jedna od strategija u borbi protiv stigme jest javno govoriti o mentalnom zdravlju, edukacija o mentalnom zdravlju i bolestima, preventivni programi od ranih školskih dana, pružanje podrške oboljelima u zajednici te mnogi drugi načini.

Okrugli stol - projekt "Podrška po mjeri korisnika"

Dana 17. rujna 2021. godine u Bluesun hotelu Kaj održan je okrugli stol u svrhu promocije mentalnog zdravlja i destigmatizacije u sklopu EU projekta „Podrška po mjeri korisnika“ (UP.02.2.2.06.0460) potpisanog između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Doma za odrasle osobe Vila Maria.

Nakon pozdravnog govora ravnateljice Doma za odrasle osobe Lobor-grad gđa. Darinke Sviben ukratko je predstavljen projekt te je prezentiran kratki izvještaj o provedbi projekta u partnerskoj organizaciji Doma za odrasle Lobor-grad.

Antonija Miholić, dipl. med. techn., glavna sestra Doma za odrasle osobe Lobor-grad održala je predavanje na temu „Stigma psihičke bolesti“ nakon koje je uslijedila konstruktivna rasprava.

Grupna aktivnost u projektu "Podrška po mjeri korisnika"

Dana 25. lipnja 2021. godine u prostoru Doma za odrasle osobe Lobor-grad održana je druga po redu grupna aktivnost za korisnike i članove obitelji koji su uključeni u projekt.

Održano je predavanje na temu „Farmakoterapija“ . Predavanje je održala glavna sestra Doma Antonija Miholić, dipl. med. sestra, a kroz samo predavanje nastojala je sve prisutne osvijestiti o važnosti uzimanja propisane farmakološke terapije od strane specijalista psihijatra u liječenju osoba s problemima mentalnog zdravlja, također su iznesene informacije o čestim nuspojavama koje mogu biti kratkotrajne i dugoročne te o novim lijekovima i medicinskim postignućima u liječenju.

Naglasak predavanja bio je na važnosti redovitog uzimanja terapije, vođenju dnevnika o nuspojavama te pravovremenom reagiranju pojedinaca na promjene u mentalnom funkcioniranju te pravovremenom odlasku liječniku.

Uz farmakološko liječenje također su spomenute neke od prirodnih metoda i načina u svrhu održavanja i poboljšanja mentalnog zdravlja, a koje je iznijela stručna radnica na projektu Nikolina Turk Beljak, radni terapeut u svome izlaganju „Prirodne metode za mentalno zdravlje“.

Puno možemo pridonijeti za sebe i svoje mentalno zdravlje kroz obavljanje svakodnevnih aktivnosti, posebice onih koje nas čine sretnim, zadovoljnim te kroz pravilnu prehranu, vježbanjem i sl.

Na kraju odrađenih tema prisutni korisnici i članovi obitelji podijelili su vlastita iskustva uzimanja terapija, nuspojavama, ishodima liječenja kao i načinima opuštanja, nošenja sa stresom i drugim situacijama.

Radionica u sklopu projekta „Podrška po mjeri korisnika“

Kao jedan od partnera na projektu „Podrška po mjeri korisnika“ Dom za odrasle osobe Lobor-grad organizirao je radionicu za osobe koje su uključene u projekt (osobe s poteškoćama mentalnog zdravlja) i za članove njihovih obitelji.

Radionica je održana 30. ožujka 2021. godine u prostorima ustanove, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.

Ravnateljica Doma Darinka Sviben dipl. socijalna radnica, predstavila je prisutnima djelatnost ustanove, usluge koje se pružaju i aktivnosti koje se provode s korisnicima. Naglasila je važnost uključivanja Doma u spomenuti projekt kojemu je svrha doprinijeti socijalnom uključivanju osoba s problemima mentalnog zdravlja.

Stručna radnica zaposlena na projektu Nikolina Turk Beljak, radni terapeut, detaljnije je prezentirala sam projekt, aktivnosti koje se provode i koje se planiraju provoditi sa korisnicima i članovima njihovih obitelji, individualno i grupno.

Nešto više o mentalnom zdravlju prisutnima je ispričala psihologinja Doma Marina Galinec. Važnost mentalnog zdravlja, faktori koji utječu na njega te kako ga pokušati očuvati i kome se obratiti za pomoć samo su neke od tema kojih smo se dotaknuli.

Prisutni su svojim pitanjima i komentarima aktivno sudjelovali u organiziranoj radionici. Po završetku prezentacija bilo je vremena za izmjenu iskustava i dodatna pitanja.

Korisnicima projekta i članovima njihovih obitelji, ravnateljica Doma poklonila je prigodne darove koje je izradila radna terapija Doma.

Ova je bila tek prva u nizu grupnih aktivnosti koje su planirane projektom s ciljem osnaživanja i savjetovanja osoba s problemima mentalnog zdravlja i njihovih obitelji.
Priopćenje za javnost | Podrška po mjeri korisnika

Podrška po mjeri korisnika

Dom za odrasle osobe Lobor-grad jedan je od partnera na projektu Podrška po mjeri korisnika čiji nositelj je Dom Vila Maria iz Pule. Projekt se provodi u sklopu Poziva Europskog socijalnog fonda Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - FAZA 1, a svrha je doprinijeti socijalnom uključivanju osoba s problemima mentalnog zdravlja kroz socijalne usluge koje se pružaju u domu korisnika. Članovi obitelji korisnika će također biti uključeni te će im se pružati podrška.

Projektom je planiran obuhvat 60 osoba s invaliditetom - s teškoćama mentalnog zdravlja, te 60 članova obitelji u Brodsko-posavskoj, Istarskoj, Požeško-slavonskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Ukupna vrijednost projekta je 1.490.356,62 kn.

Na području Krapinsko-zagorske županije predviđeno je pružanje usluge osnaživanja i savjetovanja, odnosno psihosocijalne podrške u obitelji za 15 osoba s problemima duševnog zdravlja te članove njihovih obitelji.

Stručnjaci bi procjenjivali koju vrstu podrške osobe s invaliditetom i obitelji najviše trebaju te prilagođavali planove rada svakoj osobi, odnosno obitelji prema njihovim potrebama. Dolazak stručnjaka u domove korisnika dodatno ukazuje na spremnost da im se pomogne.

Sudjelovanjem u ovom projektu Dom Lobor-grad nastavlja napore u razvoju usluga savjetovanja u zajednici za korisnike i za obitelji. Vrijednost projekta leži i u razmjeni iskustava, educiranju djelatnika, umrežavanju partnera iz različitih dijelova zemlje te što će se rezultati i stečena znanja nastaviti primjenjivati i dalje.